Grete Smedal

Farge

Designfellesskapet


Foredrag

Planlagte foredrag våren 2008: Den Norske Filmskolen, Lillehammer: Dagsseminar om Farge, begreper og terminologi for tverrfaglighet. 26.februar "Sesam" Nesttun, "En reise i farger" 4.april

NAL-Akademiet

NAL Akademiet arrangerte i samarbeid med NIL et dagsseminar 28 april 2009 om farge i arkitektur ute og inne.