Grete Smedal

Farge

Designfellesskapet


Kursvirksomhet

Med min mangeårige undervisningserfaring fra Kunsthøgskolen og kursvirksomhet på ulike nivå, er nå kurs og workshops blitt en viktig del av firmaets profil. Bildene antyder i kronologisk rekkefølge mangfoldet i typer kurs, norske og internasjonale.

Kursinnhold

Kursinnholdet kan variere mellom analog og digital fargebehandling. I de senere årene har Chromascopet utgjort en viktig del av opparbeidelsen av forståels og kunnskap både om farger generelt og om NCS