5 Miradas

I 2006 ble jeg invitert til Mexico City til arkitektmøtet «5 Miradas» som ble arrangert av malingsprodusenten Comex. Etter foredrag i plenumsmøte fikk hver av de fem foredragsholderne en gruppe på seks arkitektstudenter fra forskjellige universitet i Mexico, til en fire dagers Work shop - en stor opplevelse! Møtet ble holdt på Camino Real.