Ådnamarka 2005

Der ble bygget nye altaner og fargeskalaen ble lagt helt om opp mot eksisterende materialfarger. Fargen på Innervegger ved altaner varierer mellom blokkene