Ådnamarka før

I forbindelse med radikal opprusting av blokkene i Ådnamarka Borettslag i Arna ble også fargeskalae lagt om

Slik var blokkene i 2005

Oppdragsgiver BOB