B2feltet

Bebyggelsen fortettes og strekker seg innover i Adventdalen