Boklansering

Foredrag pƄ Longyearbyens bibliotek om fargesettingen av Longyearbyen i et trettiƄrsperspektiv