bokutgivelse 1

«Farge overalt» utkom i 1996 på Tell forlag. http:www..tell.no Boken retter seg særlig mot lærere som vil undervise i fargekunnskap, og har et bredt kapittel om NCS-systemets grunnlag og oppbygging. Boken har endel oppgaver som også gjør den egnet for selvstudium. Mange av oppgavene kan med fordel arbeides med i Chromascopet