Elvesletta Nord

Den nye bebyggelsen tar form mot det nye Universitetsbygget