Fargekart

Utarbeidelse av sortiment og fargekart for ulike produkt er interessante oppgaver innenfor fargedesign.

Fargekart for eksteriĆørmaling og interiĆørmaling er her vist med en presentasjon av fargegrupper som hjelp i fargevalg for publikum.

Grafisk design av kartene : Tema design http://www.jjj@temadesign.no

Oppdragsgiver Steen Hansen Maling A/S