Fellesfaglig kurs KHIB

Tverrfaglig gruppe i to uker arbeidet med Interaksjon mellom farger basert på Joseph Albers fargeundervisning i en uke, og en uke med øvelser relatert til NCS ved hjelp av Chromascopet. Professor Lois Swirnoff var gjestelærer i første uke, Sven Jacvobsen i uke 2.