Form-farge

Arbeid med seriedanning i enkle komposisjoner ved hjelp av Chromascopet