Forslag illustrert 2

Slik ble forslaget presentert i Photoshop