Glassbyggesten

Fargene i gÄrdsrommet, sett innenfra