Hamrelia

Fargesetting av borettslag har vært interessante oppgaver gjennom mange år. Mitt første store fargesettingsoppdrag i den forbinnelse var bebyggelsen i Hamrelia i Fyllingsdalen i begynnelsen av åttitallet. Ved ny-oppmalinger senere er fargeskalaen i behold.

Oppdragsgiver Steen.Hansen.Maling A/S

De følgende bildene viser bredden i problemstillinger innenfor fargesetting av borettslag.