Haugen og Lia

Bebyggelsen på Haugen med idrettshallen i forgrunnen.