Hotel Neptun 1

Fargesetting av innergÄrd i Hotel Neptun. Arbeidet ferdigstilt september 2008 av BEFAS prosjekt Oppdragsgiver Hurtigrutens Hotels A/S - Hotel Neptun