Kursinnhold

Kursinnholdet kan variere mellom analog og digital fargebehandling. I de senere årene har Chromascopet utgjort en viktig del av opparbeidelsen av forståels og kunnskap både om farger generelt og om NCS