Longyearbyens farger

«Longyearbyens farger- veien videre - The Colours of Longyearbyen - An Ongoing Project» utkom i mars 2009. I tillegg til fargeplanen (se under Fargedesign/Svalbard) slik den har utviklet seg fra 1982 handler boken om det som har skjedd med fargeplanen frem til i dag. Longyearbyen Lokalstyre ble opprettet i 2002. En demokratisk beslutning dannet grunnlag for ny styringsmodell, og fargeplanen blir videreført. Boken koster Nkr 275.- og kan bestilles gjennom bokhandel eller ordre@fagbokforlaget.no Ordretelefon 47 55 38 88 38 Ordrefaks 47 55 38 88 39