Min gruppe

Seks dyktige arkitektstudenter fra Mexico. Workshopens tema var fargesystematikk, Chromascope og utarbeidelse av fargesetting for ulike typer resepsjoner.