NAL-Akademiet

NAL Akademiet arrangerte i samarbeid med NIL et dagsseminar 28 april 2009 om farge i arkitektur ute og inne.