NCS fordypning 2008

Arbeid med prinsippfargesetting for resepsjoner. Vurdering av mengdemessig fordeling av fargene gjøres ved hjelp av Chromascopet