Plan Elvesletta Nord

Nye former medførte nye tanker om fargebruken