Grete Smedal

Farge

Designfellesskapet


Bymiljø

Fargesetting i bymiljø kan dreie seg om enkeltbygg, fasaderekker, større boligområder, byrom og gårdsrom. Bildene viser noen eksempler fra mine arbeidsoppgaver innenfor disse feltene.

Bymiljø