Grete Smedal

Farge

Designfellesskapet


Studiereiser

Min inspirasjon kommer gjerne fra studiereiser jeg har gjort både i Skandinavia og til fjernere strøk. En del av de viste eksemplene under fargedesign har sine tydelige røtter fra slike reiser. Bildene jeg viser fokuserer på hvordan de ulike reisemålene har fremstått med karakteriserende fargebruk.

Romas farger