Gjennomført helhetlig tenkning

Grieghallens særegne arkitektur er tvers igjennom helhetlig ned til minste detalj. Denne helhetlige tenkningen preger også alle designelementene. Bildet viser omslagsmappe, hovedbrosjyre og årsrapport.