Skiltsøyle

Helhetlig skiltplan for Grieghallen er under oppførelse. Et designsamarbeid mellom Absolutt Form og Tema Design.