Skisseforslag, logo

for Arkitektkontorene Maurseth og Halleraker.