Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Målet med helhetlig visuell kommunikasjon er å bli klart oppfattet og at mottakeren sitter igjen med et rett og troverdig inntrykk av virksomheten, produktet og de tjenester som tilbys. Dette oppnås ved at oppdragsgiver og designere gennomdrøfter prosjektet på forhånd, slik at vi sammen finner inn til en kjerne av grunnverdier vi ønsker å kommunisere. Et vellykket design vil skille seg ut og formidle virksomhetens kjerneverdier på en aktuell og troverdig måte, både på kort og lang sikt. En profil må kunne leve i flere tiår og ha et tidsriktig preg, uavhengig av skiftende trender.
.