Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Jeg er utdannet grafisk designer ved Kunsthøgskolen i Bergen. Frem til oppstart av Tema Design i 1994, arbeidet jeg ved anerkjente reklame og designbedrifter i Norge, blant annet Bates og GRID Strategisk Design. Jeg er levende interessert i den kreative prosessen som grafisk design er, fra første møte med kunden til ferdig produkt. Gjennom Tema Design kan jeg tilby solid faglig kompetanse, troverdighet og en konstant søken etter kvalitet til beste for kunden og til glede for min egen og mine samarbeidspartneres skapertrang.
.