Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


BARN I BERGEN
v/ Einar Heiervang
.
Einar Heiervang hadde, sammen med noen kolleger ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Unifob Helse, ideen til prosjektet Barn i Bergen. Heiervang har også i perioder hatt det daglige lederansvaret for prosjektet.
.
«Vi ønsket en grafisk profil for alt materiell i undersøkelsen, brevark, konvolutter, spørreskjema, plakater, presentasjoner mm, slik at foreldre og andre skulle legge merke til prosjektet og få et positivt inntrykk. Det var viktig at vi var lett gjenkjennelige, siden vi ønsket å kontakte prosjektdeltagerne flere ganger gjennom mange år og ønsket en størst mulig oppslutning om undersøkelsen.
.
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på logo og grafisk design, og vi tror det har bidratt til å utvikle en merkevare med et positivt omdømme både i befolkningen, hos myndigheter og i media. Vi har hatt stor nytte av samarbeidet med Tema Design som har vært lydhøre for våre ønsker, hatt gode ideer til løsninger, vist fleksibilitet og samtidig levert produktene til rett tid.»
.
.
.

NORSK LÆRERAKADEMI, VITENSKAPELIG HØYSKOLE

v/ Audun Mosevoll, informasjonssjef
.

«Når vi har store og krevende profileringsoppgaver, går vi til Tema Design for å få dem løst.»
.

Arbeid som Tema Design har utført for Norsk Lærerakademi og NLA Vitenskaplig Høgskole. Logo og grafisk profil, postale trykksaker, web-maler, messestand og helhetlig skiltplan. Hovedbrosjyre, Samlebrosjyrer og omslagsmappe for høyskolene: NLA Vitenskapelig Høgskole, NLA Lærerhøgskolen, NLA Internasjonale studier, NLA Fjernundervisning, Diakonissehjem. høgskole og Betaniensykepl.høgskole.
.
.
.

INSIDE REALITY

v/ Mons Midtun, M.SC. VICE PRESIDENT
.

«Vi har prøvd å samarbeide med mange forskjellige designere, men vi ble aldri helt forstått. Da vi kom til Tema Design opplevde vi en god dialog og at vi fikk det vi var ute etter.»
.

Arbeid som Tema Design har utført for Inside Reality. Utforming av profilerende brosjyre, messestand i Amsterdam og messestand i San Antonio, USA, profilerend skjorter og kulepenner. Nye web sider var under utarbeidelse da firmaer ble oppkjøpt av verdens største aktør i markedet - tyske Schlumberger. Firmaet ble solgt for mellom 150 - 200 mill kroner (BT) den 31. januar 2002. Mons Midtun ønsket å utvide samarbeidet med Tema Design, men Schlumberger hadde naturlig nok sitt eget design apparat.
.
.
.

WEBAU

v/ Tore Jensen, B.ARCH/MEDARBEIDER
.

«Presentasjonsmateriale som ble utarbeidet av Tema Design var avgjørende for at vi vant boligprosjektet «Paulinenstrasse» i Tyskland. Vi var i konkurranse med 50 internasjonale aktører. Og i tysk presse stod profilerte politikere frem og viftet med brosjyren.»
.

Arbeid som Tema Design har utført for Webau.. Logo/grafisk profil og presentasjonsbrosjyre for salg av norske trehus på det tyske markedet.