Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Visuell kommunikasjon innbefatter trykk, skjerm, skilt og utstillingsdesign. PR, tekst, foto og illustrasjon kan også være en del av kommunikasjonsarbeidet. Designfellesskapet er et nettverk av spesialiserte fagfolk og leverandører som kan skreddersy prosjektgrupper, alt etter hvilken kompetanse det enkelte oppdrag krever.
.
Tema Design har lang erfaring fra å lede designprosjekter fra plan til ferdig produkt og leveranse. Vi får mennesker til å jobbe sammen på en måte som gjør at alle drar i samme retning, til beste for prosjektet og våre kunder.