Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


SNITT, norges ledende tidsskrift innen visuell kommunikasjon, omtaler de nye profilerende forsidene til Grieghallens hovedbrosjyre, årsrapport og omslagsmappe. «OVER SNITT» som er den delen av magasinet som viser designprosjekter av ypperste klasse sier følgende om Tema Designs arbeid for Grieghallen : «Grieghallen ønsket å skape en helhetlig og konsistent profilering av seg selv og de forskjellige arrangementene. Vi liker spesielt disse forsidene, som på en enkel og upretensiøs måte formidler både innhold og form på en tydelig og stilren måte».(desemberutgaven 2007).