Grete Smedal

Farge

Designfellesskapet


Mitt enkeltpersons foretak ble etablert i 1983 med navn og adresse «Kaigaten 12». I 2000 etablerte vi «Designfellesskapet» i Kong Oscarsgate 62
Inntill 2005 hadde jeg 50%stilling som professor i fargedesign ved Kunsthøgskolen i Bergen, og kombinerte dette med egne prosjekt i firmaet.
Nå arbeider jeg full tid i Designfellesskapet med ulike typer prosjekt knyttet til fargedesign.

Fra og med 1. oktober 2008 er Designfellesskapet etablert i Bredsgården 2 E på Bryggen i Bergen

Variasjon i oppdrag og interesseområder gjør mitt arbeidsfelt spennende og utfordrende på mange ulike måter. Et arbeidsår kan spenne fra fargedesign av bygg og produkter, til kursvirksomhet, utvikling av læremidler, skribentvirksomhet og foredrag. Dette medfører mye reising, som gir stadig nye impulser til min virksomhet.