Grete Smedal

Farge

Designfellesskapet


Svalbard

Fargesetting av praktisk talt samtlige bygg i Longyearbyen,Svalbard, er et prosjekt som har pågått siden 1982. Prosjektet er i videre utvikling ettersom byen vokser og samfunnet endrer seg mot nye funksjoner. Bildene viser noen eksempler fra ulike deler av byen, ulike grupperinger av fargene i bebyggelsen og variasjoner i årstid og lysforhold. Oppdragsgivere underveis har vært Store Norske Spitsbergen KulkompaniA/S, Svalbard Samfunnsdrift og Svalbard Lokalstyre

Ny bok

Boken om fargeplanen i et trettiårsperspektiv utkom i mars 2009 Vedr. bestilling se under «Læremidler»