Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Arena 1 kjøpesentre

Laksevåg Senter og Gullgruven kjøpesenter ble kjøpt opp av en og samme kjøper, Arena 1. I den forbindelse ble det bestemt at begge sentrene trengte en kraftig oppjustering. Man ønsket at sentrene på alle måter skulle fremstå som en berikelse for nærmiljøene. Vi i Designfellesskapet fikk oppdraget med å utforme ny visuell profil; fargeplaner, interiører, belysningsplaner og møblering i fellesarealene, samt logo og skiltdesign. Tema Design var mest involvert i det siste. Allerede første året etter ny-åpningen, økte Gullgruven omsetningen med ca. 40%.

Et familiert logo utrykk

De nye logoene utrykker en familiær og lett gjenkjennelig nærhet mellom de to kjøpesentrene. Logoene fungerer også utmerket som skilt.