Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Webau

Bergensfirmaet hadde som ambisjon å selge ferdighus i tre på det tyske markedet. I Tyskland var det stor mistro til holdbarheten i ferdighus i tre. Webau var i konkurranse med 50 internasjonale aktører. Det ble utarbeidet logo og grafisk profil, postale trykksaker og en gjennomarbeidet prosjektbrosjyre. Webau vant den internasjonale konkurransen og realiserte prosjektet.

Logo

Gjennom en enkel logoform, fargevalg, typogri, illustrativt elememt og papiroverflate, ønsket vi å formidle trehus og «grønne» verdier.