Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Bryggen i Bergen

ICOMOS påpekte overfor Bergen kommune at man i langt større grad burde utnytte den varemerkeverdi et verdenskulturminne hadde. Det ble utarbeidet profilerende skilter og høykantflagg på området, samt skilting på Flesland lufthavn, Jernbanestasjonen og Hurtigruteterminalen. Skiltprosjektet ble senere utvidet til inkludere Bryggens Museum. Oppdragsgiveren var Bergen kommune ved Byantikvaren og Rieber Fondene. Design: Absolutt Form i samarbeid med Tema Design.

Infosøyler

Bryggen er et røft område, med bygninger som i hovedsak er oppført som lager for tørrfisk. Vi utviklet frittstående skiltsøyler i et nytt og selvstendig uttrykk, med relieff inspirert av motiv fra en tørrfiskstabel.