Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Danielsen Skoler

Det var naturlig å gripe fatt i skolens kristne verdigrunnlag da ny Logo og visuell profil skulle utvikles. Den nye logoen er inspirert av historien om profeten Daniel i løvehulen og slektskapet mellom profeten og skolens navn. Fire skoler og Egill Danielsen Stiftelse har tatt i bruk logoen. Her er noen eksempler på hvordan et par av skolene har gjennomført profileringen på en helhetlig måte.

Logo og visuell profil