Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Barn i Bergen

er en undersøkelse av barns psykiske helse og utvikling. Nærmere 9500 barn og 150 skoler er involvert, noe som gjør undersøkelsen til en av de største i sitt slag, også internasjonalt. Haukeland Universitetssykehus og UNIFOB står bak undersøkelsen. . «Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på logo og grafisk design, og tror at det har bidratt til å utvikle en merkevare med et positivt omdømme både i befolkningen, hos myndigheter og i media». Einar Heiervang, prosjektleder.

Logo

Det ble ansett som viktig at foreldre og andre skulle legge merke til og få et positivt inntrykk av prosjektet innholdsmessig og visuelt. Derfor ble logo og grafisk profil gjennomført på alt materiell.