Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Vår spesialkompetanse er helhetlig visuell profilering og identitetsdesign. Vårt mål er å fremstille den bedriften, det prosjektet vi til en hver tid arbeider med på en kvalitativ sterk og ekte måte. Vi legger vekt på å gi innhold og form et stilrent og tydelig uttrykk, slik at bedriften/prosjektets mål og særpreg blir klart og troverdig uttrykt og oppfattet. For oss i Tema Design er helhetlig visuell profilering og identitetsdesign en gjennomført måte å tenke og uttrykke oss på. Dette gjelder i alt vi gjør, fra det minste vistittkort til det største fasadeskilt, til beste for våre kunder. Her vises et utvalg prosjekter vi har gjennomført innen helhetlig visuell profilering og identitetsdesign.