Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Katalog/brosjyre

Folder, Inside Reality

Inside Reality utviklet et dataprogram til bruk i leting etter olje i geologiske lag. I folderen for programmet ble det lagt stor vekt på å utvikle og vise bilder som gav en realistisk opplevelse av dataprogrammets mange fantastiske og forenklende muligheter under søk etter olje.