Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Grieghallen

I Bergens kulturelle storstue, Grieghallen, ønsket man en ny og større grad av helhet i den visuelle kommunikasjonen. Det ble utviklet et programnotat som skulle legge føringer for profileringsarbeidet og en helhetlig design. Edvard Griegs kunstneriske arv og byggets karakteristiske arkitekttur ble en kilde til inspirasjon i arbeidet med den nye profilen.

Sterke profilerende fotografier

Kunstneriske, stemningsfulle og sterke konseptbilder er en svært viktig del av Grieghallens nye visuelle profil.