Tema Design

Grafisk Design

Designfellesskapet


Kunsthøgskolen

i Bergen Kunsthøyskolen holder til i fem forskjellige bygg i Bergen sentrum, noe som forsterket behovet for en enhetlig markering/skiltløsning. Det ble utformet et fleksibelt modulbasert skiltprogram som ivaretok kommunikasjonsbehovet, samtidig som hensynet til de forskjellige fasadene og skolens visuell profil ble ivaretatt. Prosjektet var et samarbeid mellom Absolutt Form og Tema Design. Prosjektet var et samarbeid mellom Absolutt Form og Tema Design.

Skiltdesign

Modulbasert skiltløsning tilpasset arkitektur og visuell identitet.